med mera

medmera5Efter många år som ideellt engagerad i olika sammanhang samt under en period anställd inom civilsamhället har jag en god förståelse för hur föreningslivet fungerar. Som politiskt aktiv har jag haft förtroendeuppdrag i styrelse, som valberedare samt som ledamot i kommunal nämnd och jag är därmed väl insatt i demokratiska processer.

Jag är  en av de drivande personerna bakom det antirasistiska nätverket Västerås älskar mångfald och har därigenom deltagit i en kampanjledarutbildning hos Expo. Jag har också ägnat mig åt arrangemang, bland annat av konserter, klädbytardagar, en välgörenhetsloppis samt ett feministiskt forum. Mitt engagemang för jämställdhetsfrågor har även inneburit allt ifrån att jag engagerat mig i RFSU såväl som partipolitiskt till att jag studerat genus på högskolan, gått en tjejjoursutbildning med mera. De rosa glasögonen är alltid med mig, liksom demokratiperspektivet och engagemanget för barn och unga.

”Mimmi är skarp och professionell. Hennes talanger ligger i att tolka uppdrag
inom färg och form och leverera innovativa och konstnärliga lösningar.
Mimmi har hög arbetsmoral och ett stort hjärta.”

Johanna Lundin, jämställdhetskonsult

”Mimmi Söderlund är strukturerad och noga i det hon gör, inte sällan lutar hon sig
mot tydliga referensramar och arbetsmodeller som gör hennes arbete tydligt och
förutsägbart, vilket blir en trygghet när man arbetar tillsammans med henne.”

David Sällström, koordinator Västerås älskar mångfald