med mera

”Mimmi är skarp och professionell.
Hennes talanger ligger i att tolka uppdrag inom färg och form och leverera innovativa och konstnärliga lösningar.
Hon har hög arbetsmoral och ett stort hjärta.”

Johanna Lundin, jämställdhetskonsult Equalate

Med känsla för del och helhet leder Mimmi utbildningstillfällen med syfte att ge deltagarna en bra bas och grund att stå på gällande hbtq-rörelsen och tillhörande identitetsfrågor.
Mimmi förmedlar kunskap och värderingar på ett lugnt och engagerande sätt som får mig att vilja veta mer och fördjupa mitt engagemang.

Emeli Lanninge, socialsekreterare Västerås stad

”I undervisningen har Mimmi visat på flexibilitet, kunnande och förmåga att hantera grupper av deltagare med vitt skilda kunskapsnivåer och ändå kunnat få ihop undervisningen till en enhet där varje deltagare fått den kunskap som eftersträvats.
Många av deltagarna har önskat få tillbaka Mimmi som lärare på uppföljningskurser.”

Pia Uhle Ericson, rektor PRO:s folkhögskola


Att stå inför en publik och förmedla information har jag gjort sedan barnsben. Då var det teater, nu är jag mig själv och ämnet jag föreläser om varierar. Jag är skolinformatör för RFSU vilket innebär att jag är utbildad för att möta skolklasser för att prata om sex, identitet, normer och relationer. Jag har också lett utbildningstillfällen om bland annat sociala medier, grafisk formgivning och surfplattor samt hållit i kulturworkshops. Deltagarnas ålder har varierat mellan cirka 2 och 80 år.

Jag har utbildat mig till syntolk för att kunna förmedla bland annat film, teater och konst till personer med synnedsättning eller som av andra skäl har svårt att ta till sig visuella budskap.

Efter många år som ideellt engagerad i olika sammanhang samt under en period anställd inom civilsamhället har jag en god förståelse för hur föreningslivet fungerar. Som politiskt aktiv har jag haft förtroendeuppdrag i styrelse, som valberedare samt som ledamot i kommunal nämnd och jag är därmed väl insatt i demokratiska processer.

Jag var en av de drivande personerna bakom det antirasistiska nätverket Västerås älskar mångfald och har därigenom deltagit i en kampanjledarutbildning hos Expo. Jag har också ägnat mig åt arrangemang, bland annat av konserter, klädbytardagar, en välgörenhetsloppis samt ett feministiskt forum. Mitt engagemang för jämställdhetsfrågor har även inneburit att jag engagerat mig i RFSU såväl som partipolitiskt, att jag studerat genus på högskolan, gått en tjejjoursutbildning, startat en feministisk föräldragrupp, med mera. De rosa glasögonen är alltid med mig, liksom demokratiperspektivet och engagemanget för barn och unga.