text

text2Oavsett om du behöver synpunkter på språk eller innehåll kan jag närläsa din text. Jag har flerårig erfarenhet av redaktörsarbete, i vilket korrekturläsning ingått.  Jag har studerat skrivande både på högskole- och folkhögskolenivå, samt har en kandidatexamen i litteraturvetenskap med inriktning barnlitteratur. (Här kan du läsa min c-uppsats som handlar om Pija Lindenbaums tillbakadragna bilderboksflickor.)  Jag är med andra ord van vid att läsa och analysera texter i olika genrer och kan även hjälpa dig att sammanställa text eller formulera något från scratch.

”Mimmi responsläste en bok som förlaget ska ge ut, och både jag och författaren
blev mycket nöjda. Vi fick tillbaka ett noggrant och engagerat arbete och texten
fick sig ett rejält lyft. Jag kommer självklart att anlita Mimmi igen, för kommande böcker!


Annelie Salminen, AS Förlag

”Efter att Mimmi läst mitt bokmanus fick jag hjälp inte bara med korrekturen utan
även med att se bristerna i texten. Mimmis nya infallsvinklar och konkreta förslag
har varit till stor nytta inför den kommande redigeringen av boken.”

Rebecka Heideberg, författare

Spara