Utbildning

Examen i förlagskunskap, Stockholms universitet
Kandidatexamen i litteraturvetenskap, Mälardalens högskola
Kultentreprenörskolan, Västerås folkhögskola
Skrivarlinjen, Sörängens folkhögskola
Teaterlinjen, Sörängens folkhögskola

Fristående kurser på högskolenivå

Barn- och ungdomslitteraturens poetik och praktik
Barns och ungas mediekulturer: relationer, rörlighet, möjligheter
Bilderbokens estetik
Genuskunskap
Grafisk form
Kreativt skrivande
Litteraturförmedling på skolbibliotek
Litteratur och samtid
Litterär estetik i modern barn- och ungdomslitteratur
Marknadsföring
Mode och genus 
Scenografi – tid, rum och handling
Språk och kön
Ungdomsromanen i samtiden
Webbprogrammering – CSS

Övrig utbildning

Kurser i InDesign och att redigera översättningar, Förlagsklubben
Kurs i att skriva barnbokskritik, Svenska barnboksinstitutet
Syntolkningskurs, Västmanlands länsbildningsförbund
Skolinformatörsutbildning, RFSU
Kampanjledarkurs, Expo
Kurs i tjejjourskunskap, Tjejjouren Ronja
Studiecirkelledarkurs, ABF Västerås